TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ GIÁO DỤC QUỐC TẾ

Bùi Thị Hoài

01:34 24/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1988

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Email: hoaibt@vnu.edu.vn

Điện thoại: 0936.85.89.83 

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Bùi Thị Hoài, Chuyên viên của Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, phụ trách mảng tuyển sinh các chương trình liên kết Quốc tế. Tốt nghiệp cử nhân kinh doanh xuất bản phẩm năm 2010 tại trường Đại học Văn Hóa Hà nội. Hiện đang học cao học ngành Quản lý Văn hóa. Có 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn tuyển sinh: 03 năm công tác tại tập đoàn giáo dục TOPICA; 01 năm công tác tại Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD); 06 năm công tác tại trường Đại học Kinh Tế - ĐHQGHN

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Quản lý xuất bản, ĐH Văn hóa HN (năm 2011)

PGS.TS NGUYỄN TRÚC LÊ

PGS.TS NGUYỄN TRÚC LÊ

Hiệu trưởng kiêm Giám đốc

Chi tiết
PGS.TS NGUYỄN ANH THU

PGS.TS NGUYỄN ANH THU

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

Chi tiết
TS. PHẠM MINH TUẤN

TS. PHẠM MINH TUẤN

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

Chi tiết
PGS.TS NGUYỄN MẠNH TUÂN

PGS.TS NGUYỄN MẠNH TUÂN

Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Giám đốc

Chi tiết
Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Thị Phương Lan

Trưởng phòng Đào tạo

Chi tiết
Hồ Hương Giang

Hồ Hương Giang

Điều phối viên

Chi tiết