CỐ VẤN HỌC TẬP

Điều chỉnh kế hoạch đào tạo bậc cử nhân áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi

Phòng Đào tạo 18:46 22/08/2023

Căn cứ các chương trình đào tạo cử nhân điều chỉnh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN thông báo kế hoạch đào tạo áp dụng từ khóa QH-2022-E trở đi.

Kế hoạch cụ thể như sau:

STT

Ngành

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên CHƯA ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên CHƯA CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

Kế hoạch học tập áp dụng cho sinh viên ĐÃ ĐẠT chuẩn đầu ra ngoại ngữ

(Sinh viên ĐÃ CÓ chứng chỉ Tiếng Anh tương đương chuẩn đầu ra)

1

Kinh tế

8 kỳ

7 kỳ

2

Kinh tế phát triển

8 kỳ

7 kỳ

3

Kinh tế quốc tế

8 kỳ

7 kỳ

4

Quản trị kinh doanh

8 kỳ

7 kỳ

5

Tài chính Ngân hàng

8 kỳ

7 kỳ

6

Kế toán

8 kỳ

7 kỳ

ThS. Nguyễn Xuân Thành

ThS. Nguyễn Xuân Thành

ThS Nguyễn Xuân Thành xuanthanh@vnu.edu.vn

Chi tiết
Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Đây là quyết tâm của lãnh đạo và giảng viên của nhà trường đã được khẳng định trong Hội nghị Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 với sự tham dự ...

Chi tiết
Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Đây là quyết tâm của lãnh đạo và giảng viên của nhà trường đã được khẳng định trong Hội nghị Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 với sự tham dự ...

Chi tiết
Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Đây là quyết tâm của lãnh đạo và giảng viên của nhà trường đã được khẳng định trong Hội nghị Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 với sự tham dự ...

Chi tiết
Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Đây là quyết tâm của lãnh đạo và giảng viên của nhà trường đã được khẳng định trong Hội nghị Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 với sự tham dự ...

Chi tiết
Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Cố vấn học tập Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN: Kích hoạt hệ thống “cảnh báo sớm” nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên ra trường sớm và đúng hạn

Đây là quyết tâm của lãnh đạo và giảng viên của nhà trường đã được khẳng định trong Hội nghị Cố vấn học tập học kỳ II năm học 2020 - 2021 với sự tham dự ...

Chi tiết

Khoa Kinh tế Phát triển

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà NộiPhòng 712, Nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà NộiÐiện thoại: (84-24) 37547506 máy lẻ 309, 310Email: ...

Chi tiết

Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà NộiPhòng 407, Nhà E4, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà NộiĐiện thoại: (84) 243 754 7506/ ext.407Email: fibe.ueb.vnu123@gmail.com...

Chi tiết

Khoa Kế toán Kiểm toán

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNFanpage: https://www.facebook.com/KTKTUEBTiktok: @ueb_ketoankiemtoanEmail: chaotanketoan@gmail.comHotline: 0916.836.024 ...

Chi tiết