CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH FINTECH

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Tài chính định hướng ứng dụng

Phòng Đào tạo 08:50 09/02/2023

Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Tài chính định hướng ứng dụng trang bị cho người học kiến thức khoa học nền tảng và chuyên ngành về Tài chính - Ngân hàng và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng như hệ thống tài chính tiền tệ, quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao, tài chính số, các công nghệ áp dụng trong tài chính như học máy, công nghệ chuỗi khối... Sau khi tốt nghiệp, học viên đủ năng lực làm việc độc lập, sáng tạo ở những vị trí chuyên gia, quản lý cấp trung, giảng viên, nghiên cứu viên có tính chất chuyên môn cao về công nghệ tài chính tại các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính.

Những vị trí công tác học viên có thể đảm nhiệm sau khi tốt nghiệp:

  • Nhóm 1: Các chuyên gia và cán bộ quản lý cấp trung có định hướng làm việc tại các bộ phận liên quan tới ứng dụng công nghệ trong các ngân hàng, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư, các công ty công nghệ tài chính, các định chế tài chính khác ở trong và ngoài nước; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý cấp cao trong tương lai.
  • Nhóm 2: Các chuyên gia và lãnh đạo cấp trung cso định hướng làm việc tại các bộ phận liên quan tới ứng dụng công nghệ tại các cơ quan quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban giám sát Tài chính, Bộ Tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Vụ chính sách tiền tệ trực thuộc các Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ và các đơn vị sự nghiệp khác; có định hướng phát triển thành cán bộ quản lý cấp cao trong tương lai.
  • Nhóm 3: Các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ giảng dạy các môn chuyên ngành sâu về Tài chính - Ngân hàng, công nghệ tài chính làm việc tại các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu hoặc các tổ chức khác; có định hướng phát triển thành các nhà quản lý khoa học, giảng viên và các cán bộ nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, có định hướng phát triển học tập ở các bậc học cao hơn.

Download Chương trình đào tạo tại đây

Hotline tuyển sinh đại học: 0243 754 7506 (máy lẻ 666,888); 0913 486 773

Đăng ký nhận tư vấn thông tin tuyển sinh bậc Thạc sĩ tại đây