QUẢN TRỊ KINH DOANH

Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành Quản trị kinh doanh (Thông tư 23) áp dụng cho sinh viên tuyển sinh từ khóa QH-2019-E

Phòng Đào tạo 16:58 28/03/2022

Chương trình Quản trị kinh doanh CLC nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy hiện đại, có tinh thần và năng lực khởi nghiệp, có khả năng thích nghi với môi trường hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng của Việt Nam.

1. Các vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi tốt nghiệp

  • Nhóm 1 -  Doanh nhân khởi nghiệp: có khả năng tự khởi nghiệp, tạo lập và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành doanh nghiệp rất nhỏ, nhỏ và vừa.
  • Nhóm 2 - Chuyên viên (chuyên viên marketing, bán hàng, nhân sự, kế toán...): Có khả năng thích ứng trong môi trường công việc có tính cạnh tranh cao, có đủ năng lực làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, tổ chức khác trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các công việc như bán hàng, marketing, tài chính, nhân sự....; triển vọng phát triển trong tương lai có thể trở thành trưởng các phòng/ban, giám đốc bộ phận và dự án, giám đốc, tổng giám đốc.
  • Nhóm 3 - Trợ lý và thư ký: Có khả năng đảm nhận công việc trợ lý hoặc thư ký ban giám đốc, hội đồng quản trị, trợ lý giám đốc của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế và các tổ chức khác trong và ngoài nước; có thể đảm nhận các công việc: trợ lý phân tích, tổng hợp các báo cáo và tham mưu về các mảng hoạt động trong doanh nghiệp như chiến lược kinh doanh, nhân lực, marketing, tài chính, hỗ trợ trong giao dịch với đối tác, sắp xếp kế hoạch công tác cho lãnh đạo...; triển vọng trong tương lai có thể trở thành trưởng các bộ phận/phòng, ban, giám đốc bộ phận, giám đốc, tổng giám đốc.

2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

    Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có đủ kiến thức, năng lực chuyên học phần và kỹ năng nghề nghiệp để tiếp tục học tập, nghiên cứu sâu hơn ở bậc cao học hoặc tiến sĩ để trở thành nhà nghiên cứu và giảng viên về lĩnh vực quản trị kinh doanh tại các cơ quan/tổ chức trong và ngoài nước có liên quan.

    Có thể tiếp tục học tập ở bậc cao học hoặc tiến sĩ tại ĐHQGHN với các điều kiện xét tuyển tương ứng theo quy định hoặc có thể tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo những chuyên ngành phù hợp.

    Download nội dung chương trình đào tạo tại đây

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2022 trở đi

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh là nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy hiện đại, ...

Chi tiết
Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh áp dụng tuyển sinh từ năm 2022

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị kinh doanh là nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy hiện đại, ...

Chi tiết