Trang Đảm bảo chất lượng
 

Báo cáo ba công khai năm học 2016 - 2017Phần 1: Công khai thông tin theo quy định chung của bộ GD và ĐT (xem tại đây)

Phần 2: Công khai thông tin chi tiết về nhà trường

1. Biểu mẫu tổng hợp (xem tại đây)

2. Biểu mẫu 20: Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

3. Biểu mẫu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN (xem tại đây)

4. Biểu mẫu 22: Công khai cơ sở vật chất của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

5. Biểu mẫu 23: Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

6. Biểu mẫu 24: Công khai tài chính của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (xem tại đây)

7. Công khai về tình hình việc làm của SVTN QH-2012-E:
   - Kế hoạch điều tra khảo sát (xem tại đây)
   - Danh sách sinh viên tốt nghiệp được khảo sát (xem tại đây)
   - Tổng hợp kết quả khảo sát tình hình việc làm của SVTN (xem tại đây)

Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn TFNWEW
Nội dung