31 tập thể và 166 lượt cá nhân Trường ĐHKT được công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013
03/09/2013 08:32

Ngày 30/8/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN - PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn đã ký quyết định số 1856/QĐ- ĐHKTcông nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2012 - 2013, gồm:


  • 31 Tập thể Lao động tiên tiến
  • 116 Cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
  • 50 Cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
>>> Xem chi tiết tại đây.

Hoài An