Giáo trình Kinh tế Chính trị đại cương
16/05/2013 16:17

Thực hiện chủ trương của Trường Đại học Kinh tế về đổi mới chương trình, giáo trình, Khoa Kinh tế Chính trị tổ chức biên soạn Giáo trình Kinh tế Chính trị Đại cương cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế Chính trị, với thời lượng 3 tín chỉ.


Nhóm tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Dũng (Chủ biên), TS. Vũ Thị Dậu, PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: Hà Nội
Khổ sách: 16cm x 24cm

Số trang:  412, bìa mềm

Giá: 75.000 đ

Sách có bán tại:         Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Tel: (84-4) 3754 7506 (713)

Email: tapchiktkd_kt@vnu.edu.vn 

 

Kinh tế chính trị có lịch sử phát triển lâu dài. Đến A. Smith và D. Ricardo, Kinh tế chính trị đã thật sự trở thành khoa học. K. Marx và F. Elgels đã kế thừa những thành tựu khoa học của trường phái kinh tế chính trị cổ điển Anh và phát triển lên tầm cao mới. Sau K. Marx và F. Elgels, nhiều nhà khoa học đã có những đóng góp xuất sắc cho khoa học Kinh tế chính trị. Khi biên soạn giáo trình này, nhóm tác giả đã dựa vào những thành tựu khoa học đó.

Sự phát triển của Kinh tế chính trị gắn liền với sự phát triển của kinh tế thị trường. Do đó, những vấn đề mà Kinh tế chính trị nghiên cứu phải xuất phát từ đòi hỏi của chính nền kinh tế đó. Các nội dung nghiên cứu được thiết kế xuất phát từ trình độ phát triển và những đặc trưng chủ yếu của mỗi giai đoạn phát triển của kinh tế thị trường: kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường tự do và kinh tế thị trường hiện đại. Đồng thời, các nội dung nghiên cứu cũng cố gắng bám sát vào những vấn đề của nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay.


UEB_net