Cán bộ Trường ĐHKT tham gia khoá tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học
04/10/2009 09:03

Trong 3 ngày, từ ngày 2 đến 4/10/2009, Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục - ĐHQGHN và Dự án Giáo dục đại học II đã tổ chức Khóa tập huấn tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại 95 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Khóa tập huấn này được tổ chức nhằm mục đích trang bị cho các trường đại học thông tin tổng quan về các quy định của Nhà nước đối với công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục tại các trường đại học; trang bị kiến thức và kỹ năng cho các trường nhằm triển khai hoạt động tự đánh giá. Đối tượng được tập huấn bao gồm: các Vụ, Viện, Hội giáo dục, lãnh đạo trường, lãnh đạo và cán bộ các trung tâm, bộ phận chuyên trách về công tác đảm bảo chất lượng của 27 trường đại học trong toàn quốc. Về phía Trường Đại học Kinh tế có 4 học viên tham dự là đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức - Nhân sự, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Đào tạo và chuyên viên Bộ phận Khảo thí - Đảm bảo chất lượng.
Triển khai giới thiệu các nội dung chương trình là đại diện lãnh đạo Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo; Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục tham dự với tư cách là đơn vị tư vấn chuyên môn, Hỗ trợ thực hiện chương trình là Dự án giáo dục đại học II.
Tại khoá tập huấn, đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục đã giới thiệu tổng quan, hiện trạng về công tác đảm bảo chất lượng, hoạt động kiểm định chất lượng các trường đại học trong toàn quốc và nêu lên tầm quan trọng của hoạt động tự đánh giá trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; giới thiệu mô hình đánh giá và quy trình tự đánh giá, các quy định và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục & Đào tạo; Các chuyên gia của Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Đào tạo và Nghiên cứu Phát triển Giáo dục giới thiệu nội dung từng tiêu chuẩn của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục đại học ban hành theo Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/7/2007 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và hướng dẫn lập kế hoạch tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá. Học viên đã được chia thành nhóm thực hiện viết, trình bày và phản biện báo cáo tự đánh giá (mỗi nhóm thực hiện một số tiêu chí) theo các tình huống giả định.
Tại khoá học, học viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nói riêng, các học viên tham dự khoá tập huấn nói chung, đã được trang bị những kiến thức tổng quan về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và hoạt động tự đánh giá trong giáo dục đại học; được trang bị đủ những kỹ năng cần thiết để có thể đảm nhận triển khai công tác tự đánh giá của đơn vị mình.


Bộ phận KT&ĐBCL