10 cán bộ và công đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Kinh tế được tặng giấy khen của Công đoàn Trường
01/11/2009 08:50

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của cán bộ, công đoàn viên năm học 2008 - 2009, Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã tặng giấy khen và phần thưởng cho 10 cán bộ, công đoàn viên của Trường. Cụ thể như sau:


I. Cán bộ công đoàn xuất sắc:

1. Đinh Thị Thúy Hòa, Phòng Đào tạo, Ủy viên BCH Công đoàn Khối Hiệu bộ
2. Vĩnh Bảo Ngọc, Khoa KTQT, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa KTQT
3. Nguyễn Thị Lương, TT NCKTPT, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển

II. Công đoàn viên xuất sắc:

1. Khu Thị Tuyết Mai, Công đoàn Khoa KTQT
2. Trịnh Thị Hoa Mai, Công đoàn Khoa TCNH
3. Phạm Thị Hồng Điệp, Công đoàn Khoa KTCT
4. Nguyễn Hải Minh, Công đoàn Khoa QTKD
5. Phạm Minh Tuấn, Công đoàn Khối Hiệu bộ
6. Trần Văn Trọng, Công đoàn Khối Hiệu bộ
7. Nguyễn Thị Nguyệt, Công đoàn Khối Hiệu bộ.


Phú Thọ