Liên hệ về tuyển sinh năm 2017
22/06/2017 09:16

Để có được những thông tin chi tiết về tuyển sinh năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN quý vị có thể liên hệ tới một trong các địa chỉ sau:


Tuyển sinh đại học hệ chính quy

Bộ phận đào tạo đại học, Phòng Đào tạo

Điện thoại: (024) 37547506 + máy lẻ 305, 315, 325

Hotline: 012.582.52.621

Email: tuyensinhdaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 304, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tuyển sinh sau đại học

Bộ phận đào tạo sau đại học, Phòng Đào tạo

Điện thoại: (024) 37457506 + máy lẻ 514, 524

Hotline: 0981.478.477

Email: tuyensinhsaudaihoc_dhkt@vnu.edu.vn

Địa chỉ: Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chất lượng cao Quản trị các tổ chức tài chính

Điện thoại: (024) 3754 7506 + máy lẻ 553

Hotline: 0898 58 33 88

Email: qttctc@vnu.edu.vn

 

Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ chất lượng cao Kinh tế biển

Điện thoại: (024) 3754.7506 + máy lẻ 309, 310

Hotline: 0989.526.632

Email: ktpt_kt@vnu.edu.vn

 

Chương trình Cử nhân QTKD liên kết với ĐH Troy (Hoa Kỳ)

Điện thoại: (024) 3754 9901 + máy lẻ 529

Hotline: 094.700.4809

Email: cite_ueb@vnu.edu.vn

Website: http://cite.ueb.edu.vn

Địa chỉ: P106, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 

- Chương trình Thạc sĩ QTKD liên kết với ĐH Benedictine (Hoa Kỳ)

- Chương trình Thạc sĩ TCNH/TMQT liên kết với ĐH Bordeaux (Pháp)

Điện thoại: (024) 3754 9901 + máy lẻ 509

Hotline: 094.700.4809

Email: master_ueb@vnu.edu.vn

Website: http://cite.ueb.edu.vn

Địa chỉ: P106, Nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

 
 

Trường ĐHKT - ĐHQGHN