4 tập thể và 15 cá nhân được Hiệu trưởng Trường ĐHKT tặng giấy khen
16/10/2008 21:43

Vừa qua, ngày 6/10/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1442/QĐ-TCCB về việc tặng Giấy khen của Hiệu trưởng cho 4 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2007-2008.


Cụ thể như sau:
I. TẬP THỂ
1. Khoa Kinh tế Quốc tế
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
3. Phòng Đào tạo và NCKH
4. Khoa Kinh tế phát triển
II. CÁ NHÂN
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐƠN VỊ
1.
  TS. Tạ Đức Khánh
Khoa KTPT
2.
  TS. Nguyễn Tiến Dũng
Khoa KTQT
3.
  TS. Nguyễn Thị Kim Anh
Khoa KTQT
4.
  PGS.TS. Tạ Kim Ngọc
Khoa KTQT
5.
  PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng
Khoa KTQT
6.
  Phạm Minh Tuấn
Phòng KHTC
7.
  Đoàn Thị Thoan
Phòng KHTC
8.
  Nguyễn Thị Bình
Phòng HCTC
9.
  Trần Việt Dũng
Phòng HCTC
10.
  Nguyễn Thị Minh Phương
Phòng HCTC
11.
  Cảnh Chí Dũng
Phòng HCTC
12.
  Trương Thị Huệ
Phòng HCTC
13.
  TS. Nguyễn Quốc Việt
Phòng HTPT
14.
  Vũ Quỳnh Loan
Khoa KTQT
15.
  Trần Công Thiện
Phòng HCTC

 Phong Lan