Công đoàn Giáo dục VN khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc ĐHKT năm học 2011-2012
05/08/2012 23:39

Ngày 1/8/2012, đồng chí Trần Công Phong - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã ký quyết định số 318/QĐKT-CĐN tặng bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 168 tập thể và 224 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2011-2012.


Trong đó, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 1 tập thể và 1 cá nhân đã được BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng đợt này, gồm:

- Công đoàn Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT

- Đ/c Lưu Thị Mai Anh - Chủ tịch Công đoàn Khối hiệu bộ Trường ĐHKT.

Cũng trong đợt này, ĐHQGHN có 12 tập thể và 15 cá nhân khác đã được Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng. Xem chi tiết tại đây.


Trường Lâm