ĐHKT: công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2011 - 2012
03/09/2012 10:04

Ngày 29/8/2012, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1964/QĐ-ĐHKT công nhận các danh hiệu thi đua - khen thưởng năm học 2011 - 2012.


Trong đó, có:
  • 30 tập thể được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến;
  • 12 tập thể được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng;
  • 115 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;
  • 46 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
  • 81 cá nhân được tặng Giấy khen của Hiệu trưởng.
>> Xem danh sách cụ thể tại đây.

Phương Bắc