12 công đoàn viên Trường ĐHKT được tặng giấy khen năm học 2007 - 2008
09/09/2008 21:40

Vừa qua, ngày 9/9/2008, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHKT đã ký quyết định số 20/QĐ-CĐKT về việc tặng giấy khen cho 12 cán bộ, công đoàn viên Công đoàn Trường đạt thành tích xuất xắc trong công tác công đoàn năm học 2007-2008. Danh sách cụ thể như sau:


1. Cán bộ công đoàn xuất sắc:
1. Lưu Thị Mai Anh, Chủ tịch CĐ Khối Hiệu bộ
2. Hoàng Triều Hoa, Chủ tịch CĐ Khoa KTCT
3. Đinh Thị Thuý Hoà, UV BCH Công đoàn Khối Hiệu bộ
4. Vĩnh Bảo Ngọc, UV BCH Công đoàn Khoa KTQT
5. Đỗ Kiều Oanh, UV BCH Công đoàn Trường, Công đoàn Khoa TC-NH
6. Trần Thị Hoài Thương, UV BCH Công đoàn Trường, Công đoàn Khối Hiệu bộ
2. Công đoàn viên xuất sắc:
1. Nguyễn Thị Kim Anh, Công đoàn Khoa KTQT
2. Phạm Văn Dũng, Công đoàn Khoa KTCT
3. Khu Thị Tuyết Mai, Công đoàn Khoa KTQT
4. Trần Thế Lân, Công đoàn Khoa KTQT
5. Phạm Thị Thu Phương, Công đoàn TT NCKTPT
6. Trần Văn Trọng, Công đoàn Khối Hiệu bộ.

Thành Vinh