7 lượt tập thể và 17 cá nhân Trường ĐHKT được tặng các phần thưởng và danh hiệu thi đua năm học 2007-2008 cấp ĐHQGHN
16/09/2008 21:39

Ngày 16/9/2008, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 4867/QĐ-CT&HSSV về việc tặng các phần thưởng và danh hiệu thi đua năm học 2007-2008 cho 7 lượt tập thể và 17 cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Theo đó, có 4 tập thể được trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 5 cá nhân được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, 3 tập thể và 12 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN.
Cụ thể như sau:
I. DANH HIỆU TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC
1. Trường Đại học Kinh tế
2. Phòng Hành chính - Tổ chức
3. Khoa Kinh tế Chính trị
4. Phòng Hợp tác - Phát triển
II. DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
1. Nguyễn Viết Lộc, Phòng Hành chính - Tổ chức
2. Nguyễn Thị Minh Phương, Phòng Hành chính - Tổ chức
3. Nguyễn Thị Thư, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu Khoa học
4. Nguyễn Thị Thư, Khoa Tài chính - Ngân hàng
5. Nguyễn Minh Đức, Ban Thanh tra.
III. BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN
1. Tập thể:
1. Trường Đại học Kinh tế
2. Phòng Hành chính - Tổ chức
3. Khoa Kinh tế Chính trị
2. Cá nhân:
1. Phùng Xuân Nhạ, Ban Giám hiệu
2. Trần Anh Tài, Ban Giám hiệu
3. Nguyễn Viết Lộc, Phòng Hành chính - Tổ chức
4. Trần Đức Vui, Khoa Quản trị Kinh doanh
5. Phạm Văn Dũng, Khoa Kinh tế Chính trị
6. Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa Tài chính Ngân hàng
7. Đào Bích Thủy, Khoa Kinh tế Phát triển
8. Hoàng Văn Hải, Khoa Quản trị Kinh doanh
9. Phí Mạnh Hồng, Khoa Tài chính Ngân hàng
10. Vũ Thị Dậu, Khoa Kinh tế Chính trị
11. Phan Huy Đường, Khoa Kinh tế Chính trị
12. Lưu Thị Mai Anh, Bộ phận Tạp chí - Website.


Tin: PV - Ảnh: Thúy Diệp