1 cá nhân thuộc Đại học Kinh tế được nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ năm học 2006 - 2007
03/03/2008 21:37

Ngày 3/3/2008, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định số 910/QĐ-BGD&ĐT công nhận danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp Bộ Giáo dục - Đào tạo năm học 2006 - 2007 cho 16 cá nhân thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 1 cá nhân đã vinh dự được nhận danh hiệu này. Đó là ThS. Vũ Thị Dậu - Phó chủ nhiệm Khoa Kinh tế Chính trị.


Việt An