7 cá nhân của Trường ĐHKT được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở
29/08/2007 21:36

Ngày 29/8/2007, Giám đốc ĐHQGHN đã ký quyết định số 3270/CT-HSSV chuẩn y danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2006 - 2007 cho 9 cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế.


Cụ thể như sau:
1. Nguyễn Minh Đức, Phòng Hành chính - Tổ chức;
2. Nguyễn Viết Lộc, Phòng Hành chính - Tổ chức;
3. Nguyễn Thị Kim Anh, Khoa Kinh tế Quốc tế;
4. Trần Thị Thái Hà, Khoa Tài chính Ngân hàng;
5. Nguyễn Thị Vũ Hà, Khoa Kinh tế Quốc tế;
6. Nguyễn Thị Minh Phương, Phòng Hành chính - Tổ chức;
7. Nguyễn Thị Thanh Huệ, Khoa Quản trị Kinh doanh;
8. Nguyễn Thị Thư, Khoa Tài chính Ngân hàng;
9. Nguyễn Thị Thư, Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học.


Vĩnh Phú