Đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp khoá QH-2011-E.CH (Khoá 20)
11/10/2012 16:42

Áp dụng cho các ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Tài chính - Ngân hàng


Thực hiện kế hoạch đào tạo các chương trình thạc sỹ các ngành Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Ban Giám hiệu đề nghị Phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn và học viên Khóa QH-2011-E.CH (Khóa 20) triển khai kế hoạch đăng ký tên đề tài tiểu luận/luận văn tốt nghiệp:

TT

Nội dung công việc

Chịu trách nhiệm

Thời gian

Ghi chú

1
Phổ biến Kế hoạch

Khoa chuyên môn

20/10-28/10/2012
 

02 tuần

2

 

Học viên đăng ký đề tài (Lớp trưởng tổng hợp gửi Khoa Theo mẫu gửi kèm)

Học viên - Khoa

03/11-25/11/2012
04 tuần
3

Các Khoa chuyên môn tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và dự kiến phân công GVHD gửi Phòng ĐT

Khoa chuyên môn

08/12-16/12/2012
02 tuần


Đề nghị các khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo và học viên Khóa QH-2011-E.CH (Khóa 20) thực hiện theo đúng kế hoạch trên.


>>> Xem hoặc download kế hoạch
tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN