10 cán bộ Trường Đại học Kinh tế được công nhận Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở
03/12/2009 16:16

Ngày 3/12/2009, PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký quyết định số 2133 /QĐ-TCNScông nhận danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” năm học 2008 -2009 đối với 10 cán bộ, giảng viên của Trường.


Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và tên

Đơn vị

1

ThS. Nguyễn Viết Lộc

Phòng HCTH

2

ThS. Cảnh Chí Dũng

Phòng TCNS

3

Ông Phạm Minh Tuấn

Phòng KHTC

4

Bà Nguyễn Thị Minh Phương   

Phòng HCTH

5

ThS. Nguyễn Thị Thư    

Phòng Đào tạo

6

Ông Bùi Hồng Cường

TT Hỗ trợ SV

7

ThS. Lê Thị Phương Thảo

Khoa TCNH

8

TS. Phạm Thùy Linh

Khoa QTKD

9

ThS. Hoàng Triều Hoa

Khoa KTCT

10

Bà Vũ Quỳnh Loan

Khoa KTQT

Như vậy, năm 2009 Trường ĐHKT có 29 cán bộ, giảng viên, sinh viên được công nhận Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở, trong đó có 10 cán bộ giảng viên và 29 sinh viên.


Mai Hương