Phiên họp giao ban Trường ĐHKT tháng 3/2012
07/03/2012 17:19

Ngày 6/3/2012, Trường Đại học Kinh tế đã tiến hành phiên họp giao ban công tác tháng 3/2012 dưới sự chủ trì của Hiệu trưởng - PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn và các Phó Hiệu trưởng.


Phiên họp tập trung vào các nội dung chính: 1) Cập nhật các thông tin mới về NCKH và ĐT tại ĐHQGHN; 2) Rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 2/2011 và thống nhất công tác trọng tâm tháng 3/2012.

Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo rà soát tình hình thực hiện công tác tháng 2/2012 và các ý kiến thảo luận của các đơn vị; Hiệu trưởng đã có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch công tác tháng 2/2012

Hiệu trưởng ghi nhận về cơ bản các đơn vị đã đảm bảo tiến độ các công việc đặt ra trong tháng. Trong đó một số hoạt động tiêu biểu như: Thực hiện hoạt động hợp tác cụ thể với Tỉnh Hà Giang; Tiếp đoàn Nghị sĩ của bang Sachsen Cộng hòa Liên bang Đức và tiếp nhận tài trợ $1000 của bang dành cho Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường; Chuẩn bị ký kết biên bản tài trợ 3 suất học bổng trị giá $15.000 cho sinh viên chương trình NVCL; Đạt được tài trợ quỹ Linnaeus-Palme 2012-2013 về trao đổi giảng viên và sinh viên (phối hợp với Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Uppsala, Thụy Điển); Hoàn thành việc nghiệm thu cấp cơ sở Đề án điều chỉnh các chương trình đào tạo đổi mới của hệ cử nhân và thạc sĩ; Tổ chức thành công Hội thảo "Từ ổn định vĩ mô đến khởi đầu cải cách".

Tuy nhiên vẫn còn một số đầu công việc chậm tiến độ, Hiệu trưởng đề nghị các Phó Hiệu trưởng cần sát sao hơn nữa trong chỉ đạo nhằm đảm bảo công việc được hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng đã đề ra.

2. Kế hoạch các công tác trọng tâm trong tháng 3/2012 đối với từng đơn vị

Ngoài việc tiếp tục thực hiện các công việc theo kế hoạch nhiệm vụ năm học và các công việc đã nêu trong Báo cáo Giao ban Trường tháng 3.2012; Các Phòng, Ban, Bộ phận chức năng và các đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 như sau:

2.1. Đào tạo
 • Tập trung cho công tác tuyển sinh Đại học và Sau đại học.
 • Hoàn thiện các chương trình đào tạo đổi mới hệ cử nhân và hệ sau đại học theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu và trình ĐHQGHN phê duyệt trong tháng 4/2012.
 • Hoàn thiện nghiệm thu các chương trình đào tạo tiến sỹ cấp cơ sở.
 • Chuẩn bị báo cáo và tham luận cho Hội nghị Tổng kết về đào tạo cử nhân ngành kép và bằng kép. 
 • Liên hệ với Ban NVCL của ĐHQGHN để hoàn thiện các chương trình NVCL mới đang được đề xuất.
 • Khoa TCNH cung cấp các luận cứ mở mã ngành tiến sỹ ngành TCNH
 • Hoàn thành kế hoạch thực hiện đề án NVCL.
 • Rà soát lại mã sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Các đơn vị đào tạo nghiêm túc thực hiện quy định về quản lý sinh viên và học viên.
2.2. Công tác sinh viên
 • Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các chương trình chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCSHCM.
2.3. Đảm bảo chất lượng giáo dục
 • Đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai đề án hậu AUN với khoa KT&KDQT.
2.4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác phát triển
 • Đảm bảo thực hiện Báo cáo Kinh tế Thường niên theo đúng tiến độ đặt ra.
 • Phối hợp Hội đồng ngành nghiệm thu đề cương các đề tài nhóm A và B
 • Đề xuất các đề tài nghiên cứu các cấp năm 2013.
 • Xây dựng báo cáo về đào tạo liên kết quốc tế và tham luận về đào tạo quốc tế.
 • Chuẩn bị góp ý đề xuất với Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về sản phẩm quốc gia trong lĩnh vực khoa học XHNV.
 • Triển khai đúng tiến độ và có chất lượng các dự án đang được thực hiện như WTO Chair; Đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho nữ doanh nhân…
 • Thành lập nhóm và soạn thảo đề án nâng cao năng lực UEB trong nghiên cứu và tư vấn phát triển xanh.
2.5. Tổ chức - Nhân sự
 • Thống nhất với các đơn vị về những nội dung cơ bản của đề án lương.
 • Tiếp tục triển khai xây dựng đề án đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế trong khuôn khổ nhiệm vụ chiến lược.
 • Rà soát lại định biên các đơn vị.
 • Xây dựng chi tiết kế hoạch chỉ trả bổ sung tiền thâm niên nhà giáo. 
 • Tiếp tục đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị hoàn thành việc kê khai thông tin của cán bộ trên cổng thông tin cán bộ của ĐHQGHN và yêu cầu cập nhập thường xuyên các thông tin về cán bộ chưa đăng nhập trên cổng thông tin hoặc còn thiếu thông tin chưa khai báo.
2.6. Kế hoạch - Tài chính
 • Quyết toán tài chính năm 2011.
 • Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ 06 tháng đầu năm học 2011-2012.
 • Rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ đã đăng ký với ĐHQGHN làm căn cứ để cấp ngân sách và điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ (hoàn thành trước ngày 9/3/2012).
 • Lập dự án thu, chi chi tiết năm 2012 theo kinh phí đã được cấp;
 • Chuẩn bị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 - 2013 hoàn thành trong tháng 6/2012 và các nhiệm vụ trọng tâm hoàn thành trong tháng 3/2012.
 • Dự toán ngân sách năm 2013 (hoàn thành trong tháng 6/2012).
 • Triển khai thực hiện các dự án đầu tư chiều sâu.
 • Phối hợp với Giám đốc chương trình NVCL xây dựng kế hoạch thực hiện đề án NVCL.
 • Phối hợp với Phòng ĐT trong triển khai xây dựng các đề án chương trình NVCL mới để đưa vào kế hoạch ngân sách năm 2012-2013. Lưu ý: Cần đảm bảo tính liên thông từ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ.
 • Hoàn tất danh sách các giáo trình các môn học cần mua.
 • Phối hợp với Phòng TCNS trong tính kinh phí cho phụ cấp thâm niên nhà giáo và đề nghị mức kinh phí ĐHQGHN cần hỗ trợ cho Trường.
 • Rà soát, điều chỉnh lại quy chế chi tiêu nội bộ nhằm đảm bảo trách nhiệm của giảng viên đối với công tác giảng dạy.
2.7. Hành chính - Cơ sở vật chất
 • Hoàn thiện việc hoàn công cho các công trình mới xây dựng.
 • Điều chỉnh lại các kế hoạch chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 5 thành lập Trường và hướng tới 40 năm truyền thống lấy ngày 15/11/2012 làm mốc tổ chức sự kiện để điều chỉnh kế hoạch.
 • Tiếp tục chuẩn bị các công tác phục vụ cho Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường và hướng tới 40 năm truyền thống.
2.8. Truyền thông
 • Tiếp tục các công tác truyền thông cho Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trường và hướng tới 40 năm truyền thống.
 • Tiếp tục phối hợp với Phòng ĐT trong công tác tổ chức PR, truyền thông cho tuyển sinh năm 2012.
 • Xây dựng lịch duyệt phim kỷ niệm 5 năm thành lập Trường.
2.9. Tạp chí - Xuất bản
 • In tờ rơi phục vụ cho PR tuyển sinh Đại học cần đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đề ra.
2.10. Thanh tra
 • Kiểm tra việc thực hiện quy định kỷ cương dạy và học trong các hệ đào tạo
 • Kiểm tra hồ sơ nhập học của học viên cao học khóa 2011.
 • Kiểm tra việc thực hiện các KHNV trọng tâm trong năm học.
Theo dự kiến, chuyên đề giao ban Trường ĐHKT tháng 4/2012 sẽ là: Đề án trả lương mới.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN