ĐHKT tham dự chương trình đào tạo về phát huy năng lực tổng thể của con người tại Nhật Bản
27/03/2012 07:51

Từ ngày 22/2 đến ngày 10/3/2012, TS. Nguyễn Đăng Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã tham dự chương trình đào tạo về “Human capacity development” (phát huy năng lực tổng thể của con người) tại Tokyo - Nhật Bản do tổ chức JICA phối hợp tổ chức và tài trợ.


Khóa học được thiết kế bởi Giáo sư Hanada, ĐH Keio, chuyên gia hàng đầu về Quản trị phát triển nguồn nhân lực của Nhật Bản. Nội dung chủ đạo của khóa học là cung cấp cho học viên những quan niệm mới về đào tạo đánh giá phát triển nguồn nhân lực. Ngoài những quan niệm truyền thống về quản trị nguồn nhân lực (HRM) và phát triển nguồn nhân lực (HRD), khóa học chú tâm vào việc phát huy năng lực tổng thể của con người (Human Capacity Development) trong điều kiện toàn cầu hóa và quốc tế hóa ngày càng phát triển sâu rộng hiện nay.

Các thành viên thảo luận về tình hình phát triển nguồn nhân lực tại quốc gia mình

Ngoài việc học trên lớp do các giáo sư các trường đại học, các quan chức chính phủ, các CEO các tập đoàn lớn của Nhật cung cấp, các học viên đã được đến thăm quan, học tập trao đổi tại: Viện Nghiên cứu QTKD Quốc gia Nhật Bản (Business Research Institute, BRI), Hiệp hội nghiên cứu QTKD Nhật Bản (Japan Management Association, JMA), Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực Tập đoàn Nissan (Nissan Learning Center), Trung tâm Đào tạo Kỹ năng mềm cho trẻ em (Edutainment Institute). Tại đây học viên có thể thu lượm được những khái niệm và các sáng kiến thực tiễn trong công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Nhật Bản.

Khóa học kết thúc bằng việc phát chứng chỉ đào tạo của JICA với mong muốn những kiến thức cơ bản của khóa học sẽ được chia sẻ và áp dụng sáng tạo tại đất nước và cơ quan công tác của các học viên tham gia.

TS. Nguyễn Đăng Minh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhận chứng chỉ của khóa họcĐăng Minh