Điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Phòng NCKH&HTPT và Khoa Kinh tế Phát triển
27/03/2012 10:36

Ngày 27/3/2012, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo hai đơn vị: Phòng Nghiên cứu Khoa học & Hợp tác phát triển và Khoa Kinh tế Phát triển.


Quyết định số 575/QĐ-ĐHKT, điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Quốc Việt, Giảng viên Khoa Kinh tế phát triển, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Quyết định số  576/QĐ-ĐHKT, điều động và bổ nhiệm TS. Nguyễn Đăng Minh, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh giữ chức Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Tin: Bá Phong - Ảnh: Đỗ Đỗ