16 sinh viên Trường Đại học Kinh tế đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008 cấp cơ sở
01/12/2008 14:02

Năm 2008, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 16 sinh viên được trao tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2008 cấp cơ sở. Danh sách cụ thể như sau:


TT
Họ tên
Lớp, khoa
1.
Nguyễn Hạnh Lê
QH-2005-E QTKD
2.
Trịnh Phương Anh
QH-2005-E QTKD
3.
Nguyễn Hồng Nga
QH-2005-E KTCT
4.
Nguyễn Thanh Tùng
QH-2006-E TCNH
5.
Lê Thị Hồng Phượng
QH-2006-E TCNH
6.
Nguyễn Thanh Vân
QH-2007-E TCNH
7.
Hoàng Thanh Bình
QH-2005-E CLC
8.
Vũ Lê Minh
QH-2005-E CLC
9.
Lê Ngọc Hà
QH-2005-E CLC
10.
Phan Thị Thuý Trang
QH-2005-E KTĐN
11.
Nguyễn Đình Minh Anh
QH-2006-E CLC
12.
Ngô Thị Lan Phương
QH-2006-E CLC
13.
Lê Thị Thuỳ Dương
QH-2006-E KTĐN
14.
Nguyễn Thị Ngọc Mai
QH-2006-E KTĐN
15.
Trần Thị Hồng Tuyết
QH-2006-E KTĐN
16.
Lý Đại Hùng
QH-2007-E CLC

Thủy Hồng