Website Trường Đại học Kinh tế xếp hạng cao trong các website của ĐHQGHN
05/07/2011 11:19

Theo thông báo từ ĐHQGHN, ngày 28/6/2011 ĐHQGHN đã tiến hành đo và đánh giá xếp hạng website các đơn vị trực thuộc. Website Trường Đại học Kinh tế xếp thứ nhất trong các trường thành viên/ khoa trực thuộc; và xếp thứ hai về quy mô và mức độ ảnh hưởng trong ĐHQGHN.


Đây là một tin vui đối với cán bộ Trường ĐHKT nói chung và cán bộ làm website ĐHKT nói riêng, là một ghi nhận ban đầu đối với việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả hoạt động của website, phục vụ đắc lực công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Đánh giá và xếp thi đua hiệu quả tổ chức trang web trên cơ sở so sánh quy mô, ảnh hưởng của website với qui mô cán bộ khoa học của đơn vị; Thực hiện đối với các đơn vị đào tạo và nghiên cứu. Xếp hạng theo 2 nhóm đơn vị: Nhóm 1: Các đại học thành viên, các khoa trực thuộc; Nhóm 2: Các viện và trung tâm nghiên cứu.

Việc đánh giá xếp hạng website các đơn vị thuộc ĐHQGHN được triển khai theo 2 đợt vào cuối tháng 6 và tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ tháng 6/2011. Kết quả đánh giá website được gửi Ban Thi đua Khen thưởng của ĐHQGHN để làm căn cứ đề nghị xét thi đua khen thưởng cho đơn vị trong năm học.


Việt An