Trường ĐHKT: Bổ nhiệm lại trưởng các phòng, ban, bộ phận chức năng
28/05/2011 14:11

Ngày 27/5/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký 7 quyết định bổ nhiệm lại trưởng các phòng, ban, bộ phận chức năng thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Cụ thể như sau:


  • Quyết định số 886/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Việt, Tiến sĩ, Giảng viên, giữ chức Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển.
  • Quyết định số 885/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Tuân, Tiến sĩ, Giảng viên chính, giữ chức Trưởng Phòng Đào tạo.
  • Quyết định số 887/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Phạm Minh Tuấn, Kế toán trưởng, giữ chức Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính.
  • Quyết định số 888/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Viết Lộc, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, giữ chức Trưởng Phòng Hành chính - Tổng hợp.
  • Quyết định số 889/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Đinh Việt Hòa, Tiến sĩ, Giảng viên, giữ chức Trưởng Bộ phận Tạp chí - Xuất bản.
  • Quyết định số 890/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Minh Đức, Thạc sĩ, Chuyên viên chính, giữ chức Trưởng Ban Thanh tra.
  • Quyết định số 891/QĐ-ĐHKT, bổ nhiệm lại bà Lưu Thị Mai Anh, Thạc sĩ, Chuyên viên, giữ chức Trưởng Bộ phận Truyền thông.

Các quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


PV