Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh
27/04/2011 15:05

Ngày 26/4/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT đã ký quyết định số 670 /QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Phan Chí Anh, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.