Bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
13/01/2011 08:29

Ngày 10/1/2011, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký quyết định số 189/QĐ-BGDĐT bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhiệm kỳ 2011- 2016.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.BÀI LIÊN QUAN:


Việt An