Trường ĐHKT: 10 cá nhân được công nhận Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN, 4 cá nhân được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN
12/10/2009 09:13

Ngày 31/8/2009, Giám đốc ĐHQGHN GS.TS Mai Trọng Nhuận đã ký quyết định số 2964/QĐ-CT&HSSV về việc tặng các phần thưởng và danh hiệu thi đua cho 14 cá nhân thuộc Trường ĐHKT. Cụ thể như sau:


I. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp ĐHQGHN:
1. PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, Hiệu trưởng
2. PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn, Phó Hiệu trưởng
3. TS. Trần Anh Tài, Phó Hiệu trưởng
4. PGS. TS. Trịnh Thị Hoa Mai, Khoa TCNH
5. PGS.TS. Phạm Văn Dũng, Khoa KTCT
6. TS. Nguyễn Xuân Thiên, Khoa KTQT
7. TS. Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Hiệu trưởng
8. TS. Khu Thị Tuyết Mai, Khoa KTQT
9. TS. Hoàng Văn Hải, Khoa QTKD
10. CN. Phạm Minh Tuấn, Phòng KHTC
II. Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN:
1. TS. Vũ Đức Thanh, Khoa KTPT
2. TS. Nguyễn Thị Kim Anh, Khoa KTQT
3. ThS. Nguyễn Thị Thư, Phòng Đào tạo
4. CN. Nguyễn Thị Minh Phương, Phòng HCTC.


Lê Thái Hà