Seminar khoa học "Quan hệ phân phối trong nền kinh tế thị trường..."
23/04/2009 19:00

Seminar do Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức vào ngày 23/4/2009 với sự tham gia của đông đảo cán bộ, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên của khoa.


Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững, phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa nên nghiên cứu và giải quyết các quan hệ phân phối thu hút sự quan tâm không chỉ các nhà hoạch định chính sách mà còn của những nhà khoa học... Làm thế nào để điều hòa được các nhóm lợi ích, làm thế nào để ổn định các quan hệ xã hội, giảm sự bất bình đẳng đang ngày càng gia tăng? Những vấn đề đó đều liên quan trực tiếp đến các quan hệ phân phối trong nền kinh tế hiện nay.
Buổi hội thảo tập trung tìm hiểu phân tích 3 nội dung chính: Bản chất của quan hệ phân phối; Vấn đề phân phối ở Việt Nam hiện nay; Quan điểm, định hướng của Nhà nước về vấn đề này.
Trong seminar này, TS. Nguyễn Hữu Dũng - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động Xã hội đã báo cáo tóm tắt về quan hệ phân phối ở Việt Nam. Sau đó, các thành viên tham gia hội thảo đã thảo luận sôi nổi về các vấn đề có liên quan, đặc biệt là các giải pháp cải thiện chính sách phân phối thu nhập của Việt Nam hiện nay như: chính sách cải cách tiền lương; chính sách về thuế thu nhập.
Kết thúc hội thảo, PGS.TS. Phạm Văn Dũng - Chủ nhiệm khoa khẳng định: Quan hệ phân phối là một vấn đề hay, tuy hiện tại Khoa cũng đã có vài đề tài nghiên cứu những lĩnh vực này. Hy vọng rằng thông qua buổi seminar hữu ích này, sẽ có thêm nhiều nghiên cứu của Khoa về vấn đề này hơn nữa...


Tin: Thùy Dung (KTCT) - Ảnh: Tuấn Hùng