29 sinh viên Trường ĐHKT được công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2009
27/11/2008 00:00

Ngày 27/11/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2111/QĐ-CTSV công nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2009 cho 29 sinh viên. Danh sách cụ thể như sau:STT

Họ và tên

Lớp
1
Trịnh Tuấn Anh
QH-2008-E QTKD
2
Vũ Thuỳ Linh
QH-2008-E KTCT
3
Ngô Thị Lan Phương
QH-2006-E CLC
4
Khiếu Văn Hoàng
QH-2006-E CLC
5
Lê Thị Dung
QH-2008-E CLC
6
Lê Thu Hiền
QH-2008-E CLC
7
Tạ Thị Quỳnh
QH-2008-E CLC
8
Nguyễn Linh Phương
QH-2008-E QTKD
9
Trần Thị Hồng Tuyết
QH-2006-E KTĐN
10
Nguyễn Đình Minh Anh
QH-2006-E CLC
11
Lê Thị Thuỳ Dương
QH-2006-E KTĐN
12
Bùi Hồng Hạnh
QH-2008-E QTKD
13
Nguyễn Thị Thắng
QH-2008-E TCNH
14
 Nguyễn Thị Ngọc Mai
QH-2006-E KTĐN
15
Nguyễn Trọng Khánh
QH-2008-E TCNH
16
Tạ Hoàng Long
QH-2007-E TCNH
17
Bùi Hồng Hạnh
QH-2007-E CLC
18
Nguyễn Văn Thịnh
QH-2007-E CLC
19
Nguyễn Thị Hạt
QH-2008-E KTĐN
20
Trần Mai Anh
QH-2006-E CLC
21
Phạm Thu Hằng
QH-2007-E CLC
22
Lý Đại Hùng
QH-2007-E CLC
23
Nguyễn Thị Hiền
QH-2008-E KTPT
24
Phạm Hồng Nhung
QH-2008-E TCNH
25
Nguyễn Xuân Phương
QH-2006-E CLC
26
Phan Thị Thanh Hải
QH-2006-E QTKD
27
Nguyễn Thuỳ Linh
QH-2007-E CLC
28
Lê Thị Thuý
QH-2007-E CLC
29
Lê Thị Hồng Phượng
QH-2006-E TCNH

 


Hương Anh