Sách: Giáo trình Kinh tế chính trị Mác- Lênin (tập 1)
01/07/2010 17:40Tên tác giả:  Phạm Văn Dũng (Chủ biên)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2002
Nơi xuất bảnHà Nội
Khổ sách: 14.5 x 20.5cm
Số trang:   224 trang.

Bộ Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin gồm 2 tập. Đây là bộ giáo trình chuyên dùng cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng.

Tập 1 giáo trình tập trung vào nghiên cứu và giới thiệu những vấn đề Kinh tế Chính trị của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Từ đó, giáo trình trình bày bản chất và những quy luật vận động của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa. Nghiên cứu giai đoạn độc quyền, giáo trình trình bày lý thuyết của Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền mà trọng tâm là 5 đặc điểm kinh tế cơ bản của nó; lý luận về chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Trên cơ sở đó, giáo trình đưa ra những nhận xét, đánh giá về thành tựu, hạn chế và xu thế vận động tất yếu là: chủ nghĩa tư bản đã có những đóng góp to lớn trong tiến trình phát triển của nhân loại nhưng những hậu quả nó gây ra cũng không nhỏ. Do sự phát triển của những mâu thuẫn nội tại, sự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan.

Bạn đọc có thể tham khảo sách tại Phòng Tư liệu, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Thư viện của Đại học Quốc gia Hà Nội; Thư viện Quốc gia...