5 tập thể và 5 cá nhân sinh viên nội trú Trường ĐHKT được khen thưởng
06/07/2010 15:30

Ngày 3/6/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1059/QĐ-CTSV khen thưởng 5 tập thể và 5 cá nhân sinh viên đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của sinh viên nội trú.


Cụ thể như sau:
I. TẬP THỂ
TT

TẬP THỂ PHÒNG

NHÀ
1
410
14A
2
321
14B
3
119
14B
4
505
14C
5
514
14C

II. CÁ NHÂN
TT
ĐỐI TƯỢNG
PHÒNG Ở
1
Bạch Thị Quế
516 C
2
Nguyễn Thị Lý
515C
3
Nguyễn Thị Thu
321B
4
Lô Thị Vân Anh
119B
5
Phạm Văn Cảnh
509B
 

Hương Nguyễn