Danh sách cán bộ Phòng Đào tạo
05/02/2020 16:26Học hàm, học vị

Họ và  

tên

Điện thoại cơ quan

Chức vụ

PGS.TS.

Lê Trung

Thành

304

Trưởng phòng

TS

Hoàng Thị Tuyết

Nhung

306

Phó trưởng phòng

ThS

Ngô Thị Thu

534

Phó trưởng phòng

ThS

Nguyễn Vân

Anh

514

 

ThS

Vũ Thị Ngọc

Châu

524

 

ThS

Đinh Thị Thúy

Hòa

305

 

ThS

Lê Vĩnh

Tiến

325

 

TS

Trần Quốc

Toản

305

 

ThS

Tô Thị Kim

Thanh

315

 

ThS

Đặng Thị

Trang

325

 

ThS

Nguyễn Thị Như

Trang

554

 

ThS

Phùng Thế

Vinh

306

 

CN

Phan Thu

Nga

504

 

CN

Lưu Tiến

Đạt

315

 

CN

Đoàn Thùy

Trang

554

 

CN

Nghiêm Thị

Huyền

514

 

CN

Lê Thị

Dung

504

 

 

____________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 304, 305, 306, 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + máy lẻ 305, 306, 315, 325, 513, 514, 524, 534, 554

Email: daotao_kt@vnu.edu.vn

Website: http://ueb.edu.vn


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN