[VIDEO] Chuỗi seminar online truyền cảm hứng cho sinh viên ĐHKT
08/06/2020 10:56

Trong học kỳ online năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã đẩy mạnh tổ chức các seminar cho sinh viên với các chuyên gia hàng đầu nhằm mục đích nâng cao kỹ năng và truyền cảm hứng cho sinh viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực nằm trong hoạt động đổi mới giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN