Bổ nhiệm Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển
19/05/2020 09:12

Ngày 6/5/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1012/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn An Thịnh - Phó Chủ nhiệm phụ trách Khoa Kinh tế Phát triển giữ chức vụ Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

>> Download Quyết định số 1012/QĐ-ĐHKT

Mộc Miên