SV-HV Trường ĐHKT nghỉ học đến hết 15/3 do diễn biến mới của dịch Covid-19
07/03/2020 23:46

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID–19, thực hiện thông báo KHẨN từ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid- 19 của Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 7/3/2020, Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới toàn thể CB, GV, NCS, học viên, sinh viên:


1- Tất cả các lớp thuộc các bậc đào tạo của Trường ĐH Kinh tế sẽ nghỉ từ ngày 09/3/2020 đến ngày 15/3/2020.

2- Các sinh viên, học viên sau đại học của Trường (đang có mặt tại Hà Nội) hạn chế di chuyển, tiếp xúc và KHÔNG rời khỏi Hà Nội, chờ THÔNG BÁO tiếp theo.

3. Lịch học Giáo dục QP-AN của sinh viên khoá QHE-2019: Nhà trường sẽ có thông báo chính thức vào đầu tuần tới sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Chỉ đạo chống dịch Covid- 19 của Đại học Quốc gia Hà Nội.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN