Công nhận danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường ĐHKT năm học 2018 - 2019
18/11/2019 08:31

Quyết định số 3209/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/10/2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Công nhận danh hiệu thi đua và tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019


>>> Xem và tải quyết định tại đây

UEB_net