Chương trình học bổng Lotte học kỳ I năm học 2019 - 2020
03/09/2019 17:34

Thông báo sô 2703/ĐHQGHN - CT&CTHSSV ngày 30/08/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về chương trình học bổng Lotte Hàn Quốc học kỳ I năm học 2019 - 2020.


Xem thông báo chi tiết tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN