Kết quả xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế năm 2019
05/08/2019 16:51

Thông báo số 2192/TB-ĐHKT ngày 5/8/2019 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Thực hiện Lịch làm việc của Hội đồng Giáo sư Cơ sở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, ngày 01/8/2019, Hội đồng Giáo sư Cơ sở đã tiến hành họp dưới sự chủ tọa của PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê, Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã thẩm định tính pháp lý, sự chuẩn xác của hồ sơ ứng viên; các văn bản sao chụp; thâm niên đào tạo và các kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học của ứng viên và quyết định danh sách ứng viên đủ điều kiện để trình bày báo cáo khoa học tổng quan. Cùng ngày, Hội đồng đã nghe ứng viên trình bày báo cáo khoa học tổng quan, thẩm định trình độ ngoại ngữ và ứng viên đã trả lời các câu hỏi của Hội đồng Giáo sư Cơ sở. Sau khi trao đổi, đánh giá, Hội đồng đã biểu quyết công khai tại kỳ họp, thông qua ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và bỏ phiếu tín nhiệm. Kết quả cụ thể như sau:

Ứng viên Nguyễn Thị Thu Hoài, Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đề nghị Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2019.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

>> Download thông báo tại đây.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN