Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có Trưởng phòng Đào tạo mới
17/07/2019 16:52

Ngày 12/7/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 1988/QĐ-ĐHKT về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng phòng Đào tạo của Trường.


Theo đó, PGS.TS Lê Trung Thành, Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế và Giám đốc chương trình thạc sĩ chất lượng cao ngành Quản trị các tổ chức tài chính đến khi có quyết định mới.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
>> Xem hoặc download quyết định tại đây

Bình Minh