Gia hạn nhận bài Hội thảo quốc tế Springer lần thứ nhất về "Kinh tế, Phát triển và Bền vững" (EDESUS 2019)
28/06/2019 14:14

Ban tổ chức Hội thảo quốc tế Springer lần thứ nhất về "Kinh tế, Phát triển và Bền vững" (EDESUS 2019) xin trân trọng thông báo:


- Gia hạn thời gian nhận tóm tắt bài báo tới 15/7/2019. Thời hạn nhận toàn văn bài báo để gửi phản biện là 15/9/2019.

- Phí đăng bài hội thảo: 3.500.000 VNĐ/bài (bao gồm cả phí tham dự cho 01 tác giả có bài báo được chấp nhận đăng).

- Chế độ ưu đãi đối với giảng viên Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN là tác giả đứng đầu bài báo: Phí đăng bài hội thảo là 2.000.000 VNĐ/bài (bao gồm cả phí tham dự của tác giả đứng đầu bài báo).

Báo cáo đăng trong kỷ yếu Springer được tính tương đương với bài báo quốc tế có phản biện (international peer-reviewed journal articles, được chấm 1,0 điểm trong hệ thống đăng ký học hàm GS, PGS). Vì vậy, Ban tổ chức Hội thảo rất mong nhận được sự tham gia đông đảo của Quý thầy cô giáo trong Nhà trường.

>>> Thể thức bài viết xem tại đây

Đăng ký và bài viết xin gửi về địa chỉ email: edesusconference@vnu.edu.vn

Các thông tin xin liên hệ trực tiếp: TS. Nguyễn Thế Kiên (0916843638) hoặc PGS.TS. Nguyễn An Thịnh (0912300314), Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự cộng tác và tham dự của Quý thầy cô.

Xin trân trọng cảm ơn!


Ban tổ chức Hội thảo