Quyết định khen thưởng nghiên cứu sinh, học viên nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2019
03/01/2019 15:21

Quyết định số 3677/QĐ-ĐHKT ký ngày 28/12/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>> Download quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN