Danh sách điểm danh sinh viên khóa QH-2018-E
27/08/2018 14:52Kính gửi các Khoa/Viện!
Căn cứ danh sách phân lớp Khóa QH-2018-E, Phòng Đào tạo lập Danh sách điểm danh gửi đến các Khoa/Viện. Kính đề nghị các Khoa/Viện thông báo cho các thầy cô sử dụng danh sách điểm danh theo file đính kèm và điểm danh đúng quy định.
Tải file đính kèm tại đây >>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN