Lịch trả số tài khoản và thẻ ATM của BIDV Tây Hà Nội lần thứ 2 cho sinh viên QH-2017-E Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN
09/03/2018 08:21

Căn cứ Thông báo của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội (Bidv Tây Hà Nội) về việc trả thẻ cho sinh viên khóa QH-2017-E của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội.


Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN thông báo tới các sinh viên về thời gian trả thẻ lần thứ 2 cho các sinh viên của Ngân hàng BIDV Tây Hà Nội như sau:

- Thời gian trả thẻ: Cán bộ của BIDV Tây Hà Nội trực tiếp trả thẻ cho sinh viên của Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN với thời gian và địa điểm như sau:

  • Thời gian: từ 08h00 đến 12h Thứ Hai, ngày 02/04/2018
  • Địa điểm: P.701 - Giảng đường Việt Úc
  • Khi đến nhận thẻ: Sinh viên phải mang Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu và nhận thẻ.

Tất cả các sinh viên còn lại chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Ngân hàng đề mở tài khoản, có thể hoàn thiện hồ sơ tại địa điểm và thời gian trên.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN