Trường ĐHKT: Cử cán bộ đảm nhận công việc Thư ký Hiệu trưởng
19/12/2017 10:55

Ngày 18/12/2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 3548/QĐ-ĐHKT về việc cử ThS. Nguyễn Trung Phong đảm nhận công việc Thư ký Hiệu trưởng.


Theo đó, ThS. Nguyễn Trung Phong, Chuyên viên Phòng Thanh tra và Pháp chế, Bí thư Đoàn Thanh niên sẽ đảm nhận công việc Thư ký Hiệu trưởng.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Thanh Bình