39 tập thể và 180 lượt cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017
14/09/2017 14:29

Ngày 23/8/2017, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường ĐHKT - ĐHQGHN đã ký Quyết định số 2278/QĐ-ĐHKT công nhận các danh hiệu thi đua cấp cơ sở năm học 2016-2017 đối với các tập thể và cá nhân của trường, gồm:


- 39 Tập thể Lao động tiên tiến;

- 153 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến;

- 27 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

>>> Chi tiết xem tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN