Thẩm định cấp ĐHQG đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản lý Kinh tế
07/06/2009 17:42

Sau khi được thông qua ở cấp cơ sở, ngày 4/6/2009 đề án mở chương trình đào tạo thạc sĩ định hướng thực hành chuyên ngành Quản lý Kinh tế của Khoa Kinh tế Chính trị - Trường Đại học Kinh tế đã được thẩm định ở cấp Đại học Quốc gia.


Hội đồng thẩm định đề án do GS.TSKH. Vũ Minh Giang - Phó giám đốc ĐHQGHN làm chủ tịch. Bên cạnh đó, buổi làm việc còn có sự tham gia của lãnh đạo Khoa Sau đại học - ĐHQGHN, cán bộ các ban, bộ phận chức năng có liên quan.
Tại đây, PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đã trình bày những minh chứng về sự cần thiết mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản lý Kinh tế cũng như định hướng phát triển ngành đào tạo này trong định hướng chung của nhà trường.
Thảo luận về những điều kiện hiện có chuẩn bị cho mở mã ngành này, hội đồng thẩm định cho rằng: đây là một đề án chi tiết và công phu, tuy nhiên vẫn cần hoàn thiện hơn nữa.
Kết thúc cuộc họp, PGS.TSKH. Vũ Minh Giang tổng kết: Đây là một chương trình đáp ứng được nhu cầu xã hội phục vụ trực tiếp cho việc đào tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế, phù hợp với chủ trương phát triển của Đại học Quốc gia. Bản đề án công phu, hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, qua ý kiến đóng góp của các thành viên hội đồng, nhóm soạn thảo cần bổ sung thêm các luận lý về việc mở chương trình đào tạo thạc sĩ này, xem xét lại khối lượng tín chỉ đào tạo và dự toán ngân sách phù hợp. Đề nghị nhóm soạn thảo hoàn thiện để tiếp tục thẩm định về mặt chuyên môn.


Ngô Thùy Dung (K. KTCT)