Hủy lớp học phần giáo dục thể chất và đăng ký các môn giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017
14/02/2017 08:57

Thông báo số 227 /TB-ĐHKT ngày 13/02/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Căn cứ tình hình đăng ký các lớp học phần sau khi mở cửa Hệ thống cổng thông tin lần 3 của các lớp hệ đại học chính quy, Trường Đại học Kinh tế thông báo hủy lớp học phần (LHP) học kỳ II, năm học 2016-2017 như sau:

- Tên LHP hủy: Bóng rổ, mã LHP: PES1020 43

- Số lượng đăng ký (sau khi mở cửa Hệ thống lần 3): 08 sinh viên

Căn cứ Công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao – ĐHQGHN về việc mở lớp học Giáo dục thể chất (GDTC) tự nguyện học vào các ngày nghỉ cuối tuần của Học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên có nhu cầu học tập nhưng chưa hoàn thành chương trình GDTC để xét tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế thông báo kế hoạch đăng ký như sau:

- Đối tượng đăng ký: sinh viên tự nguyện đăng ký học ngày thứ bảy

- Thời gian và hình thức đăng ký: sinh viên nộp đơn đăng ký từ ngày 20/02/2017 đến ngày 24/02/2017 tại Phòng Đào tạo (Phòng 304 Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin chi tiết về lớp môn học, thời gian và địa điểm học, mức học phí theo Công văn của Trung tâm GDTC&TT

Đề nghị các khoa, Viện Quản trị kinh doanh thông báo cho sinh viên biết để thực hiện.

>> Xem và download thông báo tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN