ĐHKT có 2 nhà giáo được công nhận đạt chức danh Phó giáo sư năm 2016
12/10/2016 15:17

Vừa qua, ngày 10/10/2016, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 55/QĐ-HĐCDGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2016.


Theo Quyết định này, trong đợt xét công nhận năm 2016, cả nước có 65 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, và 638 nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư. Tổng số người đạt tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư năm nay là 702 người, nhiều hơn so với năm 2015.

Trong đó, ĐHQGHN có 8 nhà giáo đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 28 nhà giáo đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư. Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có 2 nhà giáo được công nhận đạt chức danh Phó Giáo sư năm nay, gồm:

STT

STT theo Quyết định

Họ và tên

Năm sinh

Ngành chuyên môn

Nơi làm việc

Mã số Giấy chứng nhận

1

267

Nguyễn Trúc Lê

1976

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế

3778/PGS

2

296

Nhâm Phong Tuân

1980

Kinh tế

Trường ĐH Kinh tế

3807/PGS

 


Lưu Mai