Bổ nhiệm lãnh đạo Bộ môn Quản trị Công nghệ thuộc Viện Quản trị Kinh doanh
24/08/2016 16:20

Ngày 23/8/2016, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký quyết định số 2327/QĐ-ĐHKT bổ nhiệm TS. Nguyễn Đăng Minh, Phó Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh kiêm nhiệm công việc của Chủ nhiệm Bộ môn Quản trị Công nghệ thuộc Viện Quản trị Kinh doanh.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

>> Xem chi tiết quyết định tại đây.

Minh Thu